Edaran Rektor: Pelaksanaan kegiatan akademik Unsrat Semester Gasal T.A. 2020/2021 pada masa Pandemi Covid-19

Cetak

Screen Shot 2020-08-05 at 12.25.04.png

Screen Shot 2020-08-05 at 12.25.56.png

Screen Shot 2020-08-05 at 12.26.22.png