Ruang Seminar

Cetak

Seminar 2

Suasana ujian seminar mahasiswa, yang dilaksanakan di ruang seminar.

Seminar 3

Seminar 1